Skolsköterska

Jag heter Birgitta Asplund och arbetar som skolsköterska på Solskiftesskolan fyra dagar i vecka. Elevhälsoarbetets främsta uppgift är att arbeta förebyggande.

Målet är att tidigt upptäcka och förebygga framtida ohälsa hos barnet.  Vi arbetar med olika hälsofrämjande insatser, till exempel när det gäller övervikt, skolk, psykisk ohälsa och mobbning.

En annan av elevhälsoarbetets uppgifter är att medverka till att eleverna får så goda arbetsförhållanden som möjligt i skolan, både fysiskt och psykiskt. Förebyggande arbete bedrivs bland annat genom hälsoundervisning och i samverkan med lärare.

Du är hjärtligt välkommen att höra av dig, till mig  om du har information om just ditt barn eller andra funderingar på tel:08-540 81904 eller e-post birgitta.asplund@osteraker.se