Skolportalen

Du som vårdnadshavare har tillgång till en skolportal, ”hypernetportal med Dexter”. Skolportalen kan innehålla olika funktioner beroende på vad skolan väljer att arbeta med. Solskiftesskolan arbetar med frånvaro, planeringar och omdömen. 

Gemensamt för alla kommunala skolor i Österåkers kommun är att frånvaro ska anmälas digitalt via Skolportalen av vårdnadshavare.

Inloggningsuppgifter

Webbsidan för inloggning är osteraker.hypernet.com

Information och lösenord för inloggning får du från oss på skolan. 

Har du glömt dina inloggningsuppgifter? Använd länken ”Glömt lösenord?” som finns på startsidan i appen. Länken fungerar om du har en e-postadress i systemet.

Om du av någon anledning behöver en ny inloggning meddela detta till mail solskiftesskolan@osteraker.se  

Kontaktuppgifter

Detta kan endast göras via dator.

Vi uppmanar er att gå in på skolportalen och kontrollera era uppgifter; adress, telefon och e-post. ALLA ogiltiga/felaktiga mailadresser studsar tillbaka till avsändaren. Det är viktigt att all information når fram till er. 

Frånvaroanmälan via mobiltelefon i dexter App

Du kan också välja att anmäla frånvaron via "dexter app". Den finns att ladda ner från App store eller Google play. Välj appen som heter ”Dexter App”

Funktioner i Skolportalen

Funktionerna i Skolportalen kan skilja sig åt från skola till skola. Det här är exempel på vad du kan göra i Skolportalen:

 • anmäla frånvaro när ditt barn är sjukt
 • se den frånvaro som läraren har registrerat på ditt barn
 • se den samlade frånvaron för ditt barn
 • se ditt barns klasslistor och grupplistor
 • ändra eller lägga till ditt barns telefonnummer
 • se ditt barns schema
 • ändra dina kontaktuppgifter; mobil och e-post och ställa in om du vill ha notifieringen via sms eller e-post
 • se betyg och resultat för ämnesprov när terminen är avslutad.
 • se dina barns planeringar och omdömet på deras arbete. 

Information om frånvaro från hemmet

meddela frånvaro via skolportalen så fort du vet att ditt barn blir frånvarande.

Information om frånvaro från skolan

Om en lärare registrerar ogiltig frånvaro på ditt barn får du information om det via sms eller e-post. Sms:et är kortfattat och innehåller inte fullständig information. Vill du veta exakta tider för frånvaron samt vilket ämne behöver du logga in.

SMS och /eller mail vid elevfrånvaro

 • om ni får ett meddelande med - okänd orsak så betyder det att eleven inte är på plats när läraren tar närvaron oftast vi lektionsstart. Blir ni oroliga ring i första hand ert barn och kolla vad som hänt.

 • om ni får ett meddelande med sen ankomst med ex. 15 min så är det sant och ni kan kontrollera orsaken med ert barn när ni ses.

 • om ni får först ett meddelande - okänd orsak och sedan ett med sen ankomst 20 min så vet ni att eleven kommit till skolan och ni behöver inte vara oroliga men kontrollera anledningen när ni ses.

meddelande vid inställd lektion

Om vi ställer in en lektion för att vi inte lyckats ordna med vikarier får ni ett meddelande via skolportalen.


Vid fel på skolportalen

Om skolportalen inte fungerar kontakta solskiftesskolan@osteraker.se  
Hur du tittar på ditt barns omdöme.

Gå in på länken och logga in med ditt lösenord. Tryck på expedition/klassrum. Tryck på omdöme. Tryck sen på "Mitt barns lärande" Logga in.

Om du har gjort rätt är du nu inloggad och ser olika små fyrkantiga rutor/rum. Har du fler barn på skolan är det många rutor/rum. 
Detta är ett rummet med en sammanställning. Tryck på den och du ser all bedömning som är gjord på ditt barn. Om du vill kan du ändra datumet till 2016, då kommer du även att se förra terminens omdöme. 

Det finns också specifika rum som är sorterade på ämne. Du kan klicka på alla dessa rum för att läsa planeringen och även där se omdömet på respektive planering.