Om skolan

Välkommen till Solskiftesskolan!

Kunskap Kreativitet Kultur Idrott Hälsa


Vår skola är en 

4-9 grundskola och 1-9 grundsärskola. Två olika skolformer under samma tak borgar för en ömsesidig förståelse för allas lika värde. Skolan ligger vackert  beläggen ca två kilometer från Åkersberga centrum omgiven av strövområden, ängar, hagar och skog som vi nyttjar flitigt i idrotten samt i de olika teoretiska ämnena.
Vår skola har ljusa trivsamma lokaler med en härlig skolgård med bland annat linbana, basketplan, fotbollsplan och andra rastaktiviteter.

Genom vår pedagogiska tanke att kombinera kunskap, kreativitet, kultur, idrott och hälsa stimulera elevernas allsidiga utveckling och skapar forum där fler elever upptäcker sina förmågor och sin utvecklingspotential. Våra fördjupningar är ett bra exempel på hur  detta går hand i hand med varandra!

Vi strävar efter att förbereda våra elever för framtida studier i ett kommande samhälle. Denne framtid ställer bland annat krav på goda grundkunskaper i alla ämnen, en initiativkraft, god digital kompetens och social skicklighet. Vi tror på elevernas förmåga att beskriva sin egen kunskapsutveckling genom de elevledda samtal vi genomför varje termin. Vi använder skolverkets material för att säkerställa elevernas framsteg. Interaktiva skrivtavlor och digitala hjälpmedel är en naturlig del av vår undervisning.