Kurator

Kuratorn finns för att främja och stödja elevernas psykosociala välmående. Som elev kan du få stödjande samtal. 

Renées telefonnummer är 08 540 818 93 och du kan också nå henne på mejlen renee.sorman@osteraker.se

Comments