Kontakt

Kontaktuppgifter Solskiftesskolan

Solskiftesskolan
Solskiftesvägen 8
184 86 Åkersberga

Fler kontaktuppgifter

Rektor:                                                       
08-540 810 45  Henrik Kempe  henrik.kempe@osteraker.se

Bitr rektor:                                                   
0736 443 655  Mia Dernell     maria.dernell@osteraker.se

Expedition:  
08-540 818 71  Annika Thunholm
annika.thunholm@osteraker.se                                            

Kontakt lärararbetsrum

år 4-5          540 819 56

MA /NO       540 819 09

SV / moderna språk 540 818 82

SO             540 819 14

grunsär      540 818 72                                        

träning      540 818 47