Hem‎ > ‎

SOL-gruppen

På Solskiftesskolan skall alla elever känna sig trygga, sedda och värdefulla. Vi har nolltolernas mot diskriminering, kränkande behandling och mobbning. 

På skolan har vi ett team, SOL-gruppen, som arbetar förebyggande samt vid akuta insatser. Teamets uppgift är att initiera förebyggande åtgärder samt att agera vid eventuella fall av diskriminering, mobbning eller annan kränkande behandling. I teamet sitter utvecklingsledare, lärare från skolans samtliga arbetslag samt kurator.