Soldagar 2017/2018

Vi arbetar ständigt med att utveckla oss och detta är vår nya koncept att arbeta med elevens val-tiden. Vi har lagt alla tid under tio heldagar under året. Vad vi fyller våra dagar med är olika inför varje gång. På facebook finns bilder från våra dagar och här finns ett axplock. 

Soldagar under året:

25 augusti, all-aktivitetsdag. Alla elever är indelade i grupper från hela skolan. Under dagen arbetar vi med olika uppgifter som gruppen ska lösa tillsammans. 

26 september, 
år 4-5, skansen, naturhistoriska, matteträdgård.
år 6-7, kanelbullebak, idrott, ma/eng, skansen, stadsvandring
år 8-9, skoltidning, vår hembygd, graffiti -kurs, EU, Ute-engelska, Matte och studietid

25 oktober
år 4-5, vi arbetar med FN-dagen i olika grupper.
år 6-7, Engelska, Fn-dagen, Skoltidning, Slöjd, Hemkunskap, idrott, programmering
år 8-9, EU, Studietid, Polismuséet, Bollsport, Skoltidning

27 november
År 4-5
år 6-7, programmering på tekniska muséet
år 8-9

19 december
år 8-9, programmering på tekniska muséet

25 januari

21 februari

19 mars

25 april

22 maj