Föräldraråd

Solskiftesskolans
föräldraråd består av föräldrarepresentanter, rektor och biträdande rektor.

Syftet med föräldrarådet är att skapa ett öppet demokratiskt diskussionsforum mellan föräldrar och skolan för att främja skolans utveckling, stimulera delaktighet och samverkan i skolfrågor. Vi träffas ca 2-3 tillfällen per termin. 

Möten under Vt-18:17/4 Klockan 18,30-20,00. Vi träffas i grön 3. 
Välkomna! Henrik och Mia

ĉ
Henrik Kempe,
23 jan. 2017 01:52
ĉ
Henrik Kempe,
20 mars 2017 01:37
ĉ
Henrik Kempe,
5 okt. 2017 22:06
ĉ
Henrik Kempe,
27 feb. 2018 04:23
ĉ
Henrik Kempe,
27 feb. 2018 04:23