Hem

Välkomna till Solskiftesskolan!


Välkomna till en ny termin, vårterminen 2017.


6/2 De flesta fördjupningsval är klara.

Nya skolskjutstider är inskickade, men i skolan har vi inte fått besked om från vilken dag de börjar gälla.

Kontrollera detta i er egen Samtransapp

Detta kan TYVÄRR fortfarande betyda trassel för er med skolskjuts. Det gamla schemats sluttid gäller tills de nya tiderna är registrerade hos Samtrans. Skolan bjuder de som måste vänta länge på mellis på fritidsgården.


Frågor i ärendet bevaras av 
Ann-Sofie Holmertz
Chef flyktingsstödsenheten
Österåkers kommun
08-540 812 90
ann-sofie.holmertz@osteraker.se


Du vet väl att Solskiftesskolan finns på facebook också. Gilla oss gärna!


Tjäna pengar till klasskassan!

Om ni nattvandrar tjänar klassen pengar, 6 personer ger 2000 kr/kväll till klassen. Lägg upp ett schema i klassen och anmäl era datum till lena.brodin@osteraker.se.
Läs mer på nattvandring.nu eller på facebook.


UR:s sida om att förstå kunskapskraven. Här finns också många bra tips kring studieteknik.
Klicka här

Hej

Österåkers kommun håller just nu på att utveckla en ny uppföljningsmodell för förskolor och skolor för att ytterligare kunna förbättra kvalitén i våra verksamheter. Under januari 2017 kommer modellen att prövas i ett pilotprojekt på två förskolor och två skolor. Solskiftesskolan är en av de enheter som kommer att delta i pilotprojektet.

Uppföljningsmodellen kommer att vara helt digital och i enkätform. Enkäten besvaras av eleverna under skoltid med stöd av personal på skolan. Frågorna handlar om trygghet, delaktighet och lärande i skolan ur ett elevperspektiv. Även personalen på skolan kommer att svara på en enkät som handlar om detta.

Det är viktigt att samtliga elever och pedagoger svarar på enkäten för att resultatet ska bli tillförlitligt och användbart i utvecklingsarbetet. I enkäten kommer det finnas möjlighet att ge feedback på frågorna och på hur genomförandet gick. Naturligtvis är enkäten helt anonym.

Vi är tacksamma över möjlighet få prova modellen på Solskiftesskolan och att få ta del av elevernas och pedagogernas åsikter gällande frågorna och genomförandet innan det är dags att lansera modellen i alla Österåkers förskolor och skolor senare i vår. Tillsammans gör vi Österåkers förskolor och skolor ännu bättre!

Med vänliga hälsningar

Staffan Erlandsson
Skoldirektör
Österåkers kommun


Höstterminen 2016

  • Måndag den 22 augusti: Första skoldag
  • Onsdag den 21 december: Terminens sista skoldag

Under höstterminen 2016 är eleverna lediga:

  • Vecka 44 (31 oktober-4 november): Höstlov

Vårterminen 2017

  • Onsdag den 11 januari: Terminens första skoldag
  • Onsdag den 14 juni: Läsårets sista skoldag

Under vårterminen 2017 är eleverna lediga:

  • Vecka 9 (27 februari- 3 mars): Sportlov
  • Vecka 15 (10 april- 13 april): Påsklov
  • Måndag 1 maj:
  • Fredag 26 maj: Klämdag
  • Måndag 5 juni: Klämdag