Hem

Den blomstertid nu kommer...

Sista veckan:
Måndag har hela skolan Indadag eller mentorsdag.
Tisdag har hela skolan Indadag eller mentorsdag.
Onsdag har hela skola Brännbollsturnering efter lunch är det fotbollsmatch mellan elever och lärare.
Torsdag är det skolavslutning 12-13 med avslut i klassrummen.

Mer information finns på respektive klass sida. 

Information: Österåkers kommun startar en mottagningsenhet för nyanlända flyktingar i anslutning till skolan. Där görs en första kartläggning av elevernas kunskaper för att avgöra om de klarar av vanlig skolgång eller om de behöver börja i förberedelseklass. 
Ansvarig för enheten är Anders Wedin verksamhetschef för de kommunala skolorna.


Du vet väl att Solskiftesskolan finns på facebook också. Gilla oss gärna!


Tjäna pengar till klasskassan!

Om ni nattvandrar tjänar klassen pengar, 6 personer ger 2000 kr/kväll till klassen. Lägg upp ett schema i klassen och anmäl era datum till lena.brodin@osteraker.se.
Läs mer på nattvandring.nu eller på facebook.
UR:s sida om att förstå kunskapskraven. Här finns också många bra tips kring studieteknik. Klicka härLåsårsdata

Nya riktlinjer kring elevledighet
Skolan ger viktiga förutsättningar för att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt. Arbetet i skolan kräver kontinuitet, uthållighet och hög närvaro i skolan.

Eleverna har endast 178 skolpliktiga dagar per år. Under årets övriga 187 dagar är eleverna lediga.

Vi vet att en resa kan vara oerhört lärorik för våra elever. Vi vet också att det kan vara svårt och dyrt att förlägga familjens resor till skolloven. Enligt Skollagen kan elever inte ta semester från skolan även om man åtar sig att ta igen det man missat.

Det kan ändå finnas extra tungt vägande skäl för skolan att bevilja kortare ledighet vid enstaka tillfälle om ledigheten gäller enskilda angelägenheter. Det kan t.ex. vara begravning, nära anhörigs sjukdom eller religiösa högtider. Finns sådana personliga skäl, beskriv dem utförligt på ledighetsansökan så att rektorerna kan göra en bedömning i varje enskilt fall. Ledighet längre än 10 dagar beviljas endast om det finns synnerliga skäl.

Om vårdnadshavarna, trots skolans avslag på ledighetsansökan, ändå väljer att inte följa skolplikten ansvarar vårdnadshavarna för att meddela detta till mentorn så att kommunikation blir rak och ärlig. Frånvaron registreras som ogiltig och kommer att synas på betyget för våra elever i årskurserna 6-9 (enligt 6 kap. 12 § skolförordningen).

I Österåkers kommuns kommunala skolor beslutas all ledighet av skolledningen i enlighet med skollagen. Beslutet kan inte överklagas.

Anders Wedin                    Henrik Kempe, rektor Verksamhetschef               Solskiftesskolan    
U
tbildning                
Produktionsförvaltningen,                                  
Österåker Kommun