Hem

Välkomna till Solskiftesskolan!


Frågor i ärendet bevaras av 
Ann-Sofie Holmertz
Chef flyktingsstödsenheten
Österåkers kommun
08-540 812 90
ann-sofie.holmertz@osteraker.se


Du vet väl att Solskiftesskolan finns på facebook också. Gilla oss gärna!


Europeiska Trafikantveckan 16-22/9-16
Under vecka 37 och 38 deltar år 6-9 i Trafikkalenderns utmaning Gå & Cykla till skolan för att aktivt bidra till en bättre miljö. Under samma period uppmärksammas den Europeiska Trafikantveckan.
Här kan du läsa mer om utmaningen och här kan du läsa mer om den Europeiska Trafikantveckan.

Tjäna pengar till klasskassan!

Om ni nattvandrar tjänar klassen pengar, 6 personer ger 2000 kr/kväll till klassen. Lägg upp ett schema i klassen och anmäl era datum till lena.brodin@osteraker.se.
Läs mer på nattvandring.nu eller på facebook.


UR:s sida om att förstå kunskapskraven. Här finns också många bra tips kring studieteknik.
Klicka här

Låsårsdata


Riktlinjer kring elevledighet
Skolan ger viktiga förutsättningar för att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt. Arbetet i skolan kräver kontinuitet, uthållighet och hög närvaro i skolan.

Eleverna har endast 178 skolpliktiga dagar per år. Under årets övriga 187 dagar är eleverna lediga.

Vi vet att en resa kan vara oerhört lärorik för våra elever. Vi vet också att det kan vara svårt och dyrt att förlägga familjens resor till skolloven. Enligt Skollagen kan elever inte ta semester från skolan även om man åtar sig att ta igen det man missat.

Det kan ändå finnas extra tungt vägande skäl för skolan att bevilja kortare ledighet vid enstaka tillfälle om ledigheten gäller enskilda angelägenheter. Det kan t.ex. vara begravning, nära anhörigs sjukdom eller religiösa högtider. Finns sådana personliga skäl, beskriv dem utförligt på ledighetsansökan så att rektorerna kan göra en bedömning i varje enskilt fall. Ledighet längre än 10 dagar beviljas endast om det finns synnerliga skäl.

Om vårdnadshavarna, trots skolans avslag på ledighetsansökan, ändå väljer att inte följa skolplikten ansvarar vårdnadshavarna för att meddela detta till mentorn så att kommunikation blir rak och ärlig. Frånvaron registreras som ogiltig och kommer att synas på betyget för våra elever i årskurserna 6-9 (enligt 6 kap. 12 § skolförordningen).

I Österåkers kommuns kommunala skolor beslutas all ledighet av skolledningen i enlighet med skollagen. Beslutet kan inte överklagas.

Anders Wedin                    Henrik Kempe, rektor Verksamhetschef               Solskiftesskolan    
U
tbildning                
Produktionsförvaltningen,                                  
Österåker Kommun